پرسش و پاسخ

 • آهنگ چیست؟
  یک صدای قابل فهم و غالبا موزون که گوش پذیرای شنیدن آن باشد و سعی کند آنرا بفهمد... تعریف بالا یک تعریف ساده وخلاصه است که شروعی بر گستردگی تعریف آهنگ می باشد. یک آهنگ یا نغمه صداییست که برگرفته از حالات روحیات آهنگساز ایجاد میشود. لزوما حضور ساز در تعریف آهنگ موثر نیست ولی در تکمیل و بهبود آن موثر است. یک ملودی مجموعه ای از صداهای تک (تک نت) که یک توالی را پیش رو میگیرند و در ادامه ی هم ایجاد و شنیده میشوند و هم وزن دارند و هم ندارند.
 • تنظیم چیست؟
  فرایندیست که در آن برای ملودی فضا سازی میکنیم و با کنار هم قرار دادن و هم نوازی ملودی های مختلف به ملودی اصلی حس خاص و مفهوم خاص می دهیم. انجام تنظیم نیازمند آگاهی از دانش ارکستراسیون و اصول هارمونی است و در این حوزه تجربه حرف اول را میزند. یک تنظیم کننده پیچیده ترین و مهمترین قسمت آماده سازی آهنگ را انجام میدهد و هنر اوست که میتواند یک اثر را جاودانه و برای همیشه در خاطر شنونده نگه دارد.
 • میکس چیست؟
  میکس
 • مسترینگ چیست؟
  مسترینگ