خصوصیات یک تنظیم کننده

بازگشت

خصوصیات یک تنظیم کننده

  • بازدید : 1101
  • 03 تیر 1396

همنطور که گفته شد یک تنظیم کننده دارای مهمترین و حیاتی ترین نقش در ایجاد یک اثر موسیقی می باشد که این نقش را یک فرد تازه کار و ناآگاه نسبت به تئوری موسیقی و اصول ارکستراسیون نمی تواند ایفا کند.
یک تنظیم کننده حداقل باید یک ساز را به خوبی بنوازد؛ که چه بهتر که این ساز پیانو باشد.
بهترین تنظیم کننده های موسیقی در دنیا کسانی هستند که توانائی نواختن پیانو را دارند و پیانو ساز اصلی آنها و یا ساز دوم آنهاست.

آشنائی به اصول هارمونی و ارکستراسیون یکی دیگر از ویژگیهای یک تنظیم کننده است که این اصول قوانین ایجاد یک اثر ارکستره را در بر دارند.

ریتم شناسی یکی دیگر از ویژگیهائی است که یک تنظیم کننده باید دارا باشد؛ بدین معنی که با انواع ریتمها در انواع سبکها آشنا باشد و بتواند ریتم مناسب را برای پروژه ی خود انتخاب کرده و آنرا بسازد.

سازشناسی یکی دیگر از ویژگیهای مهم و اصلی یک تنظیم کننده است.
همانطور که گفته شد تنظیم یعنی اجرای همزمان چند ساز با صداهای مختلف که از یک قانون هارمونیک تبعیت میکنند. این چند ساز را باید خوب شناخت و نقش آنها را در جای جای تنظیم آهنگ به خوبی تعریف کرد. اشتباه و یا تغییر در این فرآیند میتواند حس آهنگ و فضای مورد نظر آهنگساز را به کلی تغییر دهد.

روحیات خاص یکی دیگر از ویژگیهای یک تنظیم کننده است که میتواند ثر او را خاص و جاودانه کند.
شاید بارها نام موزیسینهائی را شنیده باشید که با آوردن اسم آنها کلام ختم میشود! بله اینها همانهائی هستند که خلاقیت فوق عادی در هارمونیزاسیون آهنگ دارند و اثری را خلق میکنند که هرکسی توانائی خلق آنرا ندارد.
حتما بارها نام مرحوم واروژان به گوشتان خورده است. واروژان در زمان خود نابغه ای بود که میتوان ایشان را تکرار ناپذیر قلمداد کرد.

 

مرحوم واروژان