اهداف تنظیم

بازگشت

اهداف تنظیم

  • بازدید : 1022
  • 01 اردیبهشت 1396

همانطور که در مطالب گذشته عنوان شد تنظیم جهت هدیه دادن روح و حس به آهنگ است که این مهم با ابزاری انجام میشود. این ابزار میتواند تغییر در سبک یک آهنگ یا تغییر در شیوه ی اجرای آهنگ و یا افزایش زیبائی آهنگ باشند.

گاهی اوقات یک آهنگساز در یک فضای روحی خاص یک ملودی را میسازد. اگر تنظیم کننده و آهنگساز بتوانند به یک زبان مفاهمه ی مشترک برسند که بسیار عالیست و تنظیم کننده مطابق با حس برگرفته ی آهنگساز فرآیند تنظیم را انجام میدهد. این زبان مفاهمه ی مشترک در بسیاری از مواقع مسیر ملودی و آهنگ را طوری تغییر میدهد که با فضای ذهنی آهنگساز فاصله ی زیادی دارد ولی در نوع خود بسیار زیباست. از این رو سبک آهنگ تغییر پیدا میکند.

سبک آهنگ برگرفته از ریتم و جنس صداهای موجود در ملودی تنظیم شده می باشد.