چهار مرحله ی کلیدی

چهار مرحله تا نهائی سازی کار

آهنگسازی

یک ایده ی احساسی، یک لحظه ی خاص که شوق فکر کردن به گذشته یا رویای آینده را در شما ایجاد میکند. این مرحله یعنی شروع کاشت نطفه ای که قرار است پرورده شود تا اثری جاودانه خلق شود.

آرشیو مطالب
تنظیم

نطفه ی ایجاد شده تنها یک ملودیست که نوای یکنواختی دارد و شاید تکرارش شیرین نباشد. اینجا مرحله ی بخشیدن روح به آهنگ است، مرحله ای که ملودی اصلی با همراهی صداهای خاص و مورد نظر معنا و روح پیدا میکند. در پروسه ی ساخت یک آهنگ بعد از اینکه ملودی اصلی آهنگ که یک طنین تکصدائی میباشد ساخته و تکمیل میگردد، تنظیم ایفای نقش میکند. یک تنظیم برگرفته از حالات روحی آهنگساز که هنگام ساخت ملودی اصلی وی را در برگرفته است تا حس و حال تنظیم کننده و حتی روحیات شاعر و حتی خواننده ی آهنگ (اگر پروژه باکلام باشد) می باشد. تنظیم مجموعه ای از صداهای موازی و پی در پی میباشد که از سازهای مختلف در این فرآیند میشنویم. این صداها مجموعه ای را فراهم میکنند که به آهنگ حس دلخواه را می دهد. در واقع حرفه ای ترین قسمت پروژه همین قسمت تنظیم است که نیازمند دانش کافی در زمینه ی اصول هارمونی و ارکستراسیون میباشد. اگر بخواهیم یک تعریف خلاصه، مفید و آکادمیک برای تنظیم در نظر بگیریم به ترتیب زیر است: ایجاد یک ملودی یا ملودیهای جدید و متفاوت از ملودی موجود!

آرشیو مطالب
میکس

یک نفس ای جام جهان خیز و در آینه ی جان جلوه گری کن... بله جلوه گری. مرحله ی میکس مرحله ی جلوه دادن به آهنگ تنظیم شده است، مرحله ای که هنر خاص و تخصص خود را میخواهد ...

آرشیو مطالب
مسترینگ

مرحله ی نهایی سازی پروژه مرحله ای که شاهکار میکسر برای نهایی سازی و همسطح سازی با دیگر کارهای یک آلبوم جلای دیگری به آن میدهیم. مرحله ی مسترینگ....

آرشیو مطالب